Kaikki palvelut yhdestä paikasta

Mitä työterveyteen sitten kuuluu?

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys sisältyy kaikki sopimuksiimme. Perusselvityksessä kartoitamme työympäristöön, työhön sekä työtekijän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen vaikuttavia riskejä ja altisteita. Peruselvityksen pohjalta laadimme toimenpide-ehdotuksen sekä ohjaamme ja tuemme tarvittavissa muutoksissa ja toimenpiteissä. Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan tavoitteellinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka ohjaa toimintaamme. 

Terveystarkastus

Työterveystarkastukset ovat osa työterveyshuollon kokonaisuutta. Tavoitteena on ehkäistä ja tunnistaa työperäisiä sairauksia tai oireita, arvioida työntekijän työ- ja toimintakykyä sekä koostaa ja raportoida työolosuhteista ja työyhteisöjen toimivuudesta. Tapaamisen painopisteenä voi olla myös työn muuttuminen, sujuminen ja mielekkyys. Käytössämme on sähköiset terveystarkastuskyselyt

Ryhmätoiminta

Räätälöimme yrityksellesi juuri tarpeisiinne soveltuvat ryhmätoiminnot. Ryhmien teemana voi olla esim. tuki- ja liikuntaelinoireet, uneen liittyvät haasteet tai tupakoinnin lopettaminen

 

Tarjoamme myös ensiapuryhmiä yrityksesi tarpeiden mukaan, varmasti markkinoiden edullisempaan hintaan!

Varhainen tuki

Työntekijän työkyky ja terveys voivat muuttua työuran aikana joko äkillisesti tai vähitellen. Varhain aloitettu tuki auttaa palauttamaan työtekijän työhön nopeammin sekä mahdollistaa ylläpitämään nykyisen työkyvyn. 

 

Varhaisessa tuessa työnantajan rooli on tärkeä ja merkityksellinen. Ajoissa aloitettu tuki tuo itsensä moninkertaisena takaisin.

Lakisääteisen sopimuksen liite

Työterveyspainotteisen Sairaahoito 1 sopimuksen liite

Työterveyspainotteisen Sairaanhoito 2 sopimuksen liite