Maatalousyrittäjän työterveys

Tiesitkö tämän työterveyshuollosta?

Työterveyshuolto toimii terveyden ja työn välisen vuorovaikutuksen asiantuntijana. Maatalousyrittäjän työterveyshuolto auttaa ylläpitämään ja parantamaan yrittäjän työkykyä, ehkäisemään työperäisiä sairauksia ja ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen. Tavoitteena on, että maatilat olisivat terveellisiä ja turvallisia työpaikkoja. Maatalousyrittäjän liittyminen työterveyteen on aina vapaaehtoista. 

 

Mikäli tilalla on yksikin työntekijä, niin työnantajana toimivan maatalousyrittäjän on työterveyshuoltolain mukaan järjestettävä vähintään lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto työntekijöilleen. Järjestämisvelvollisuus koskee kaikkia työnantajana toimivia, työntekijän palvelussuhteen laadusta, kestosta, työpaikan koosta tai toimialasta riippumatta.

Lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto tarkoittaa muun muassa:

  • Työpaikalla tehtyä työpaikkaselvitystä, eli niin sanottua tilakäyntiä

  • Työpaikan terveysriskeihin perustuvia terveystarkastuksia

  • Työkyvyn seurantaa, neuvontaa ja ohjausta

  • Työolosuhteiden ja ensiapuvalmiuden edistämistä ja  kehittämistä

Sairaanhoito ei sisälly lakisääteiseen työterveyshuoltoon, mutta yrittäjä/työnantaja voi sopia myös sen järjestämisestä niin halutessaan. Työterveyshuolto on työntekijöille aina maksutonta.

Suoratilitys kustannuksista

Työterveys Laine Oy tekee yhteistyötä Kelan kanssa juuri sinun hyödyksesi. Laskutuksen yhteydessä vähennämme suoraan laskulta kelakorvauksen osuuden. Näin säästät aikaa ja ylimääräistä vaivaa! Oma työterveyshoitajasi pyytää sinulta valtuututuksen siihen!

Klikkaa allaolevasta painikkeesta suoraan sähköisesti allekirjoitettavaan suoratilityslomakkeeseen!