Työkykykoordinaatio

Varhainen tuki työkykyasioissa

Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran aikana äkillisesti tai vähitellen. Työkyvyn heikkenemiseen on tarpeen puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Työkyvyn tukemisen avaimet ovat usein työpaikalla.

Työterveys Laine Oy:n varhaisen tuen, tunnistamisen ja puuttumisen mallien avulla työpaikalla voidaan laatia oma toimintamalli työkykyä uhkaavia tilanteita varten, sekä käynnistää tarvittaessa käynnistää korjaavat toimenpiteet työterveyshuollon tukemana. Malli toimii parhaiten, kun siitä on keskusteltu koko työyhteisön kanssa. Mallin mukainen toimintatapa hyödyttää niin työnantajaa kuin työntekijöitäkin.

Keskeisessä asemassa prosessissa ovat työntekijä itse sekä hänen lähiesimiehensä. Prosessin eri vaiheissa työntekijä vastaa omista henkilökohtaisista ratkaisuistaan, työpaikalla prosessin etenemisestä vastaa lähiesimies.