Tietoa meistä

Työterveys Laine Oy tuottaa palveluja yksityisen sektorin asiakkaille Keski-Suomessa sekä koko Suomen alueella yhteistyössä muiden työterveystoimijoiden kanssa. Myös Työterveys Laine Oy tuottaa asiakkailleen sekä lakisääteisiä (ennaltaehkäisevä työterveyshuolto) että kokonaisvaltaisia (ennaltaehkäisevä ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito) työterveyspalveluja.

 

Työterveys Laine Oy:n ammattitaitoinen henkilöstö pyrkii huolehtimaan yhdessä työnantajan kanssa työntekijöiden työhyvinvoinnista, työn sujumisesta ja jokaisen työntekijän työkunnosta.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan yhdessä työnantajan kanssa työpaikkaselvityksen pohjalta, missä määritellään työpaikkatoiminnan ja muun toiminnan (esim. terveystarkastukset) sisältö. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan toimialakohtaiset erityispiirteet esim. terveystarkastuksien sisällössä.

Organisaatiosta vastaava työterveyshoitaja sopii yhdessä työnantajan kanssa yhteydenpidosta, jolloin käydään läpi toteutunutta toimintaa ja päivitetään työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Autamme yhdessä työnantajan kanssa suunnitellulla toiminnalla ylläpitämään työntekijöiden terveyttä sekä hyvää toiminta- ja työkykyä, samalla tuemme yrityksen/yhteisön menestystä ja hyvinvointia.

Työ vaikuttaa terveyteemme ja terveys työhömme, niinpä hyvinvoinnillamme on suora vaikutus työmme tehokkuuteen. Me Työterveys Laineen  asiantuntijat autamme sekä työntekijöitä, että työyhteisöjä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työterveyshuollon tarkoitus on edistää turvallista työn tekemistä, terveellisiä työoloja, sekä ehkäistä sairauksia ja tapaturmia. Paras lopputulos syntyy työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon tiiviistä yhteistyöstä.

Avainlippu

Olemme mukana Suomalaisen Työn Liiton ja Avainlippu-yritysten Onhan siinä Avainlippu -kampanjassa. Kampanjan myötä haluamme muistuttaa kotimaisen työn merkityksestä palvelumme taustalla.