Yrityksen työterveys

Yrityksen tärkein voimavara on hyvinvoiva henkilöstö. Lue lisää yrityksen tai organisaation työterveyshuollosta ja palvelukokonaisuuksista!

Yrittäjän työterveys

Yrityksesi kulmakivenä on jaksava ja hyvinvoiva yrittäjä. Lue lisää vapaaehtoisesta yrittäjän työterveyspalvelusta!

Maatalousyrittäjän työterveys

Maatalousyrittäjän hyvinvointi on maatilan tärkein tekijä! Lue lisää maatalousyrittiäjän työterveyshuollon mahdollisuuksista!

Työterveys Laine Oy

Hannikaisenkatu 11-13

40100 Jyväskylä

Puhelin 014-266 0111

sähköposti: etunimi.sukunimi@tyoterveyslaine.fi