Esimiesten tietopaketti

Kun työntekijäsi sairastuu

 

Työterveyshuolto tukee sinua kaikissa sairauspoissaoloihin liittyvissä tilanteissa.
Huomioithan kuitenkin, että työterveyshuolto ei voi antaa sinulle tietoja työntekijäsi terveydestä.

Esimerkki 1: Esimies tukee sairastunutta työntekijää

"Matti on 45-vuotias varastotyöntekijä, joka on ollut nykyisessä työssään vuodesta 1992 lähtien. Matti on pelannut nuorempana jalkapalloa ja loukannut oikean polvensa pelikentillä. 

Tänään Matti ilmoitti esimiehelleen, että on jäänyt sairauslomalle kahden viikon ajaksi oikean polven kivun vuoksi. Matin ilmoittaessa sairauslomasta esimies sopi Matin kanssa, että soittaa hänelle ensi keskiviikkona kuinka toipuminen on edennyt. Lisäksi sovittiin, että suunnitellaan silloin myös, josko työhön paluuta tarvitsee miettiä kevennettynä.

Keskiviikkona esimies saa kuulla, että Matin polven kipu on edelleen hankalana, eikä liikkuminen ilman keppejä onnistu vielä kotonakaan. Esimies ohjaa Matin hakeutumaan työterveyslääkärin vastaanotolle. Esimies sopii Matin kanssa, että hän ilmoittaa sairausloman jatkosta ja mahdollisesta jatkosuunnitelmasta."

Jos työntekijäsi on pidempään poissa työstä

  • Keskustele työntekijän kanssa yhteydenpidosta

  • Ilmoita yrityksen omalle työterveyshoitajalle yli 30 päivän sairauspoissaolosta (työterveyshuoltolain edellytys)

  • Tarjoa muokattua työtä työntekijän työkyvyn mukaan, ohjeita löydät Kelan verkkosivuilta

Esimerkki 2: Sairaus jatkuu

"Matin polven tilanne pahenee ja siihen on suunnitteilla leikkaustoimenpide parin viikon kuluttua. Matti kertoo, että sairauslomaa tulee mahdollisesti 6 viikkoa leikkauksesta. 

Työterveyslääkärin kanssa Matilla oli ollut jo puhetta osasairauspäivärahan mahdollisuudesta työhön paluun tueksi. Esimies ilmoittaa Matin sairauspoissaolon jatkumisesta yrityksen omalle työterveyshoitajalle sopimuksen mukaan."

Työhön palaavan työntekijän tuki

  • Pohdi työajan, työtehtävien ja työvuorojen muokkausmahdollisuuksia

  • Tutustu osasairauspäivärahakäytäntöihin, lisää tietoa löydät Kelan verkkosivuilta

Esimerkki 3: Työhön paluun suunnittelu

"Sairausloman aikana pidetään työterveysneuvottelu, jossa suunnitellaan työhön paluuta ja tukitoimia. Ennen työterveysneuvottelua esimies selvitteli työpaikalla millaisia kevyempiä töitä Matti voisi tehdä. Työterveysneuvottelussa esimiehen tehtävä on kertoa vaihtoehtoisista työtehtävistä, jotka sopivat Matille. Tällaisia ovat tietokoneella suoritettavat varastonhallinnan tehtävät. 

Työterveysneuvottelussa lääkäri kertoi Matin terveydellisistä esteistä, jotka on huomioitava uusia työtehtäviä suunnitellessa. Työterveysneuvotteluissa sovittiin kevyemmistä tehtävistä, joita Matti voisi määräaikaisesti tehdä. Työhön paluu sovittiin tapahtuvaksi osasairauspäivärahalla 50 % työajalla kolmen kuukauden ajaksi."

Esimerkki 4: Työhön paluu

"Matin työhön paluu tarkoittaa muutosta sekä Matin, että muun työyhteisön työskentelyyn. Yhden työntekijän töiden muuttuminen kevyemmäksi voi aiheuttaa kateutta ja negatiivista ilmapiiriä työpaikalla. Työyhteisölle on hyvä kertoa, että työjärjestelyille on perusteet. Esimies ei kuitenkaan saa kertoa järjestelyjen terveydellistä syytä ilman Matin lupaa. Matti halusi itse kertoa polvileikkauksesta työkavereilleen työhön palattuaan."

Esimerkki 5: Työkyvyn seuranta

"Esimies sopii Matin kanssa viikoittaiset tapaamiset, joissa keskustellaan kuinka työt ovat alkaneet työhön paluun jälkeen sujumaan. Osasairauspäivärahan kolmannen kuukauden aikana Matti palaa jo entisiin tehtäviinsä. Kolmen kuukauden kuluttua Matti jatkaa entisissä työtehtävissään."